• UPDATE KARTU IQOMAH SELESAI (TASLIM) 14 & 16 DESEMBER 2020

   

  BISMILLAH

   

  UPDATE KARTU IQOMAH SELESAI (TASLIM)

  14 & 16 DESEMBER 2020

   

  Pastikan backup kartunya. Bisa difoto/discan kemudian disimpan di Google Drive, atau difotokopi dan berkasnya disimpan di tempat yang aman.

   

  -------------------------------------------------

   

  # PELAJAR #

   

  NOMOR MASUK - NAMA LENGKAP - KEKELUARGAAN

   

  6215    AAN DARWATI          B6115361        Kemass

  6202    ABDUL KARIM AMRULLAH W        B7240072        Gamajatim

  6281    AISYAH KURNIA ILAHI        C0512530       KMM

  6306    AMAR MARUF ABDUL AZIZ           B5119880        Kemass

  6177    ANNISA YUSRINA    C0728720       KPJ

  6294    ARIIS BIN ISMADI     C2181093       KMM

  6204    ATIQ SALSABILA      B8931400        KMKM

  6301    AYU RIZQI AMALIA  B8094488        KSW

  6242    BAHARUDIN IRPAN B8094527        KPMJB

  6236    DIAJENG SITI LATIFAH       X598628          KPMJB

  6282    ELVI RIDHA   C5063452       KMM

  6284    EMMA ATMAWATI    X377958          KMB

  6277    ENDAH DEWI LESTARI       C5063384       KSMR

  6229    FAHMI RIZKY ARDHANI      C0731936       KPMJB

  6290    FAIZ HUSAINI           B5120079        Gamajatim

  6267    FARAH NUR ARIFAH           B6691200        KSW

  6199    FARIDA PRIMA PRATISTA  C0753957       Gamajatim

  6240    FARIDA RAMDHANI B7416247        KPMJB

  6278    FAUZAN ANSHARI   C6908519       KMM

  6302    FAUZAN MUSTOFA B5120147        KSW

  6276    FAUZIYAH KAMALIYA         C2181335       KSMR

  6273    FIKI ROIATUZ ZIBRIJA        B7412846        KSW

  6197    FINA FAIZAH ABDUL KHOLID        B6688196        Gamajatim

  6191    FUADIYATI FIRDAUSIANA  C5063465       Gamajatim

  6291    FUZNA BEMAZHEYA GHUFAYRA C6908679       Gamajatim

  6221    GHAISANI NURUL NAZMI   C0428048       KPMJB

  6169    HAMEZ ALAQEB YUSUF     C5063126       KSW

  6233    HANIFAH NUR FADHILAH  B7421227        KPMJB

  6188    HANINAH AZ-ZAHRA           C5063331       Gamajatim

  6166    HAZQEL ALMAHY YUSUF  C5063125       KSW

  6307    HILYA AMAR MARUF          AU020240       Kemass

  6168    HIRZY ALHASHIR YUSUF   AU020075       KSW

  6220    IKHLASUL FAJAR AMIN      B6691419        KPMJB

  6103    INGE MAULEDENA  B6691204        Gamajatim

  6228    ISHMAH MAJIDAH   AU020431       KPMJB

  6260    KHANSA NURYA      C50633323     KSW

  6265    KUN ISTIQOMAH KHOIRUNNISA  B7137812        KSW

  6310    LIEYAQAT HAFIEZHOUL AHNAF  AU020123       KKS

  6193    M. TEGAR ILHAM ALFANI   B9691069        Gamajatim

  6289    MARAMITA ELFANI  C2181321       Gamajatim

  6293    MARYAM TSAMARA HUSAINY      C2181933       Gamajatim

  6189    MOH. KAHFI ZAMZAMI        AT509177       Gamajatim

  6259    MUH DZULFIQAR FAISHAL FAKHRI         C6908626       KSW

  6257    MUHAMMAD ASHAR           B8064686        KKS

  6184    MUHAMMAD CHALIL BISRI            B5120016        KMA

  6304    MUHAMMAD MACHFUD DENDYANMAHSA        B7284717        KSW

  6268    MUHAMMAD MUFLIHUN     C0753624       KSW

  6308    MUHAMMAD NASIR TAHIR            B8094334        KKS

  6252    NADEA KHOIRUNIDA          C6908421       KPMJB

  6182    NAFILATUL UMAH   B7523482        Fosgama

  6179    NAILUL ISYATIRRODLIYAH MUHAMMAD           AU020198       KPJ

  6271    NIDA ADZKIYA          B7145032        KSW

  6180    NIDA MUTIAH SALSABILA  B8094712        KPJ

  6295    NISA NIDA ULHAQ   C6908482       KMM

  6200    NUR AZIZA MOH SULAIMAN          B8939671        Gamajatim

  6255    NURFADILAH MUCHLIS SUPU      B7369256        KKS

  6299    NURMAN BIN ABDUL BAKRI          B5120060        KMM

  6213    RADEN IMADUDDIN            C0007498       Kemass

  6181    RAYZZA KHANSA SAZTURA          B7502977        KPJ

  6279    RISKA FADHILAH     B8094403        KMM

  6196    RISMA ZUHDIYAH MAFAZA           B7526347        Gamajatim

  6208    RIZKA ABIDAH SUKMADI   C6908647       KMKM

  6275    SANIA FIRJA CHOIRI           B7535905        KSMR

  6183    SAWDAH ACHMAD FAUZI  C5063318       Fosgama

  6303    SHABRINA KHAIRUZZADI  C0753602       KSW

  6239    SILVIA FATINATUL FARHAN          B7223176        KPMJB

  6190    SITI BARROTUT TAQIYYAH           B6995788        Gamajatim

  6300    SITI JUMANTAN MUHAMMAD JAFRI        C6908431       KMM

  6238    SITI MARPUAH         C5063301       KPMJB

  6224    SITI SARIPAH AZZAHRA     C0978448       KPMJB

  6285    SRI HERLINA DEWI B7076427        KMB

  6254    SUDIRMAN BIN ALIMUDDIN          B8094458        KKS

  6198    SULAITIEN AFIFAH  B7525802        Gamajatim

  6309    SYAHRIANI    C0810531       KKS

  6311    TAQIEYAH ZAHRATOUL A AU020057       KKS

  6222    TAZKIYA FARRAS MAZIN   AU306969       KPMJB

  6211    TITIN SUHAILA         B6691968        KMKM

  6205    TSINTA ASYRIA YAMIN      C2181096       KMKM

  6187    WAFFA NURUL HAJJAH     C66908411     IKMAL

  6214    WINDARI NADIAN    B7278505        Kemass

  6178    YASIR ARAFAT         C5063464       KPJ

   

  -------------------------------------------------

   

  TOTAL: 81 BERKAS

   

  -------------------------------------------------

      

 • 0 comments:

  Post a Comment